dnd, d&d dungeons and dragons
 
ZSG W BARTNIKACH
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d MENU dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Kalendarium 2011/2012 ˇ Statut, regulamin ˇ Publikacje ˇ Galeria ˇ Forum ˇ Kontakt

 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d
Nawigacja
dungeons and dragons
 
Strona główna
Statut, regulamin
Publikacje
Projekty gimnazjalne
Konkursy
Galeria
Forum
Kontakt

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
dungeons and dragons
 
ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY
IM. JANA KWIECIŃSKIEGO W BARTNIKACH
/
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014
dungeons and dragons
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014
w
Zespole Szkolno - Gimnazjalnym im Jana Kwiecińskiego w Bartnikach odbędzie się dni 27. 06. 2014 r. w następujących godzinach:

8.00 - klasy I - III Szkoły Podstawowej
9.00 - klasy IV - VI Szkoły Podstawowej
11.00 - klasy I - III Gimnazjum

LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Zasady i tryb rekrutacji do gimnazjum w Bartnikach
dungeons and dragons
 
Zasady i tryb rekrutacji do gimnazjum
w Bartnikach na rok szkolny 2014/2015


1)Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej, powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2)Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum przez uczniów klas szóstych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w terminie 3-30 kwietnia 2014. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach Sprawdziany zewnętrznego.

1)Przedkładanie w sekretariacie szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez wszystkich uczniów do 2 lipca 2014do godziny 15.00.
2)Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych- 4 lipca do godziny 14.00.
LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Pierwsze stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane W 2012 r
dungeons and dragons
 
Pierwsze stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane
W 2012 r. Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
Z dniem 17 października 2013 r. powołano Radę Funduszu w składzie:
1) Andrzej Domagała – Przewodniczący (Radny Gminy Puszcza Mariańska, członek Komisji Rewizyjnej MRIES)
2) Renata Chmielewska – Zastępca Przewodniczącego (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie)
3) Jacek Zawadzki – Członek Rady (Prezes MRIES)
4) Elwira Koprowska-Skalska – Członek Rady (Dyrektor MRIES)
5) Michał Staniak – Członek Rady (Wójt Gminy Puszcza Mariańska)
6) Maciej Obłękowski – Członek Rady (Radny Gminy Puszcza Mariańska)
7) Maria Kroc – Członek Rady (Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach)
8) Dorota Monkiewicz – Członek Rady (Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego wraz z filiami i Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej)
9) Teresa Rakowska – Członek Rady (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Walerianach)
Rada Funduszu zatwierdziła Regulamin Funduszu Stypendialnego (w załączeniu).
Źródłem finansowania stypendiów są przede wszystkim wpłaty 1% podatku przeznaczone na ten cel oraz darowizny.
W dniu 24 października 2013 r. Rada, w oparciu o dysponowane środki podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów naukowych dla 24 uczniów w wysokości 100 zł, w tym 7 stypendiów dla uczniów z najwyższą średnią z każdej szkoły oraz 17 – dla uczniów ze średnią ocen powyżej 5,18. Jedynym kryterium była wysokość średniej końcowych ocen za rok szkolny 2012/2013. Informacje o wynikach uczniów przekazali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Puszcza Mariańska.

LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Serdecznie zapraszamy na VII SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
dungeons and dragons
 
Serdecznie zapraszamy na VII Spotkanie Bożonarodzeniowe, które odbędzie się
w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach dn. 07.12 2012r. w godz. 1500- 19 00

Uczniowie, Rodzice i Pracownicy szkoły


LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Serdecznie zapraszamy na VII SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
dungeons and dragons
 
VII SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

„Żeby tak zatrzymać te chwile na zawsze...”W programie:

 spotkanie z poetą
 program artystyczny przedszkolaków ( piosenki świąteczne, kolędy, pastorałki)
 Jasełka
 recytacja prozy świątecznej
 licytacja świątecznych ozdób
 występy zespołu wokalnego uczniów szkoły podstawowej
 życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne
 wyniki konkursów: na bombkę w formie przestrzennej, na świąteczną dekorację klasy, na gwiazdę i ozdobę choinkową, konkursu recytatorskiego, na potrawę wigilijną, konkursów: recytatorskiego
i piosenki świątecznej, zimowej, kolęd
 konkurs wiedzy na temat symboli bożonarodzeniowych
 występ dorosłych - świąteczna zumba
 rodzinna i indywidualna prezentacja kolęd i pastorałek
Dodatkowe atrakcje:

- kawiarenka
- punkty gastronomiczne: gofry, hot-dogi, pierogi,
- jarmark bożonarodzeniowy
- świąteczny kiermasz książki
- prezentacja wigilijnych potraw
- wystawy: gwiazd i ozdób choinkowych, prac szydełkowych i papierowych,
święta w różnych krajach, przysłowia o świętach, symbole bożonarodzeniowe,
wystawa kroniki szkolnej
- Mikołaje ze słodką niespodziankąLAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Konkurs "Bezpieczna droga".
dungeons and dragons
 
OGŁOSZENIE

Pedagog szkolny i instruktor nauki jazdy zapraszają uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie na najbardziej interesujące spostrzeżenia dotyczące poruszania się użytkowników dróg w najbliższej okolicy (Bartniki, Radziwiłłów, Grabina).
Notatki, spostrzeżenia, uwagi prosimy oddawać do nauczycieli techniki.

klasy IVa, Va, VIa uczestniczą w konkursie do końca stycznia
klasy IVb, Vb, VIb uczestniczą w konkursie od początku lutego do końca kwietnia

Serdecznie zapraszamy!


LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Uroczyste otwarcie nowej części szkoły
dungeons and dragons
 
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im Jana Kwiecińskiego w Bartnikach
serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie nowej części szkoły i przedszkola, które odbędzie się
w dniu 21.09.2013r. o godzinie 15 w nowej hali sportowej.

LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
dungeons and dragons
 
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbędzie się 2 września o godzinie 10.00 w nowe hali sportowej.
LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Wyprawka szkolna
dungeons and dragons
 
Informacja


Dyrekcja Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania podręczników w ramach ,,Wyprawki szkolnej 2013”.
Program dotyczy uczniów klas I-III i V rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.

Zasady uzyskania dofinansowania:

Kryterium dochodowe dla klas I- ych wynosi 539 zł. na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe dla klas II, III i V-ej wynosi
456 zł. na osobę w rodzinie.

Ponadto istnieje konieczność dostarczenia dowodu zakupu podręczników oraz zaświadczenie o dochodach ( w tym o dochodach z hektara przeliczeniowego- dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą zgłaszać się po wnioski do wychowawców klas lub pedagoga szkolnego.

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny
Monika Jabłońska.LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Wykaz podręczników w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach w roku szkolnym 2013/2014
dungeons and dragons
 
Edukacja wczesnoszkolna, klasy I - III Klasy pierwsze


Edukacja wczesnoszkolna:
"Odkrywam siebie i świat. " - J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska, MAC Edukacja, Nr dop. 80/1/2009
" ja i moja szkoła" - G.Lech, MAC Edukacja, 280/1/2013


Język angielski:
" Super Sparks 1 "
M. Szulc-Kurpaska, M. Szpotowicz, Oxford
Nr dop. 638/1/2013

Religia:
" Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa "
Red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków
Nr dop. AZ-11-01/10-KR-1/11


Klasy drugie


Edukacja wczesnoszkolna:
Nasze Razem w szkole,
J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, K.Glinka, WSiP
Numer dop. 484/3/2013

Język angielski:
New Sparks, Plus 2,
P.A. Davies, C. Graham, Oxford
Numer dop. 12/2/2011/zl

Religia:
Bliscy sercu Jezusa, Podręcznik + Karty pracy
Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
AZ/11/01/1-2


Klasy trzecie


Edukacja wczesnoszkolna:
Wesoła szkoła i przyjaciele
H.Dobrowolska, A.Konieczna, W.Dziabaszewski, M.Zdrajkowska, J.Hanicz, WSiP
Numer dop. 18/5/2011 18/6/2011 136/3/2011Język angielski:
New Sparks Plus 3,
P.A.Davies, C.Graham, Oxford
Numer dop. 12/3/2011/zl


Religia
Jezusowa wspólnota serc, Podręcznik z ćwiczeniami
Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha Poznań
Numer dop. AZ/13/01/1-2

LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Wykaz podręczników w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach w roku szkolnym 2013/2014
dungeons and dragons
 
klasy IV - VI Szkoły Podstawowej KLASY IV

*Język polski:
Między nami, A. Łuczak, A. Mudzelak
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 1 i 2, GWO


*Historia i społeczeństwo:
Wczoraj i dziś, G. Wojciechowski
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era


*Język angielski:
World Explorer 1, J. Heath, M. Crawford, M. Mrozik - Jadacki
- Książki ucznia
- Ćwiczenie, Nowa Era


*Matematyka:
Matematyka 4 M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
- Podręcznik
- Ćwiczenia, cz. 1,2,3, GWO


*Przyroda:
Tajemnice przyrody, M. Markoworłoska, F. Szlajfer, J. Stawarz
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 1 i 2, Nowa Era


*Muzyka:
Klucz do muzyki 4, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik,
- Podręcznik dla klas 4, cz. 1
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 1, WSiP
+ Flet prosty

*Plastyka:
Plastyka 4, S. Stopczyk, B. Neubart,
- Podręcznik dla klas 4
- Zeszyt ćwiczeń, 4, WSiP


*Informatyka:
Informatyka Europejczyka, D,K. Kiałka, J. Klimczyk
- Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl.4 (wydanie II),
Helion

*Religia:
Zaproszeni przez Boga, Z. Marek
- Podręcznik
- Zeszyt Ćwiczeń, WAM

Zajecia techniczne:
Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, B Bogacka-Osińska, D. Łazuchiewicz
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń dla klas 4-6 SP, WSiP

KLASY V

*Język polski:
Słowa na start, M. Derlukiewicz i inni
- Podręcznik literatura z dodatkiem i płytą CD
- Podręcznik gramatyka, cz. 1 i 2, D. Różek i inni, Nowa Era


*Historia i społeczeństwo:
- Podręcznik. Wczoraj i dziś, G. Wojciechowski
+ Zeszyt ćwiczeń, T Maćkowski, Nowa Era, nr dop. 443/2/2013


*Język angielski:
- Podręcznik."Steps in English 2"
+ zeszyt ćwiczeń, Tim Falla, Paul Davies, Sylvia Shipton, Oxford nr dop 302/2/2011


*Matematyka:
- Podręcznik. Matematyka 5, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Dobrowolska
- Ćwiczenia, cz. 1,2,3 (wszystko 2012)nr dop. 340/2/2013


*Przyroda:
- Podręcznik do klasy 5. Tajemnice przyrody, M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer
+ Ćwiczenia, cz. 1 i 2, Nowa Era, nr dop. 399/2/2013


* Muzyka:
- Podręcznik. Klucz do muzyki 5, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik
+ Zeszyt ćwiczeń, WSiP nr dop 406/2/2013


*Plastyka:
- Podręcznik. Plastyka S. Stopczyk, B. Neubart
- Zeszyt ćwiczeń 5, WSiP nr dop. 440/2/2013


*Religia:
- Podręcznik. Obdarowani przez Boga, Z. Marek
+ Zeszyt ćwiczeń, WAM nr dop. AZ-22-01/1


*Zajęcia techniczne:"Technik na codzień"
- Podręcznik z ćwiczeniami 4-6 cz I, Ewa Bubak, WSiP


*Zajęcia komputerowe:
- Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl 5. Informatyka Europejczyka (do nowej podstawy programowej) D. Kiałka, K. Kiałka, J Klimczyk
+ zeszyt ćwiczeń nr dop 396/2/2011 Helion

KLASY VI

*Język polski:

Słowa na start, M. Derlukiewicz, A. Wojciechowska
- Podręcznik do literatury dla klas 6
- Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami, cz. 1 i 2, Nowa Era


*Historia i społeczeństwo:
Dzień dobry historio!, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń

*Język angielski:
New Friends 3, M. Bogucka, Carol Skinner
- Podręcznik
- Ćwiczenie, Pearson Longman


*Matematyka:
Matematyka z plusem, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
- Podręcznik
- Ćwiczenia, cz. 1,2,3, GWO


*Przyroda:
Przyroda do klasy VI, A. Czerny, K. Mnich, H. Lach
- Podręcznik
- Ćwiczenia, cz. 1 i 2, Nowa Era


*Muzyka:
Klucz do muzyki, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik
- Podręcznik dla klas 4-6, cz. 2
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 2, WSiP


*Plastyka:
S. Stopczyk, B. Neubart, Plastyka
- Podręcznik dla klas 4-6
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 2, WSiP


*Informatyka:
Lkcje z komputerem, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, WSiP

*Religia:
Uświęceni w Duchu Świętym, J. Szpet, D.Jackowiak
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań

*Technika:
Technika wokół ciebie, H. Józefowicz, E. Kaczmarek
- Podręcznik Technika 2 Szkoła Podstawowa
- Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era
LAN_40LAN_41 - LAN_43 | LAN_44 | LAN_45
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Strona 1 z 2 1 2 >
dnd, d&d
Logowanie
dungeons and dragons
 
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Shoutbox
dungeons and dragons
 
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie