ZSG W BARTNIKACH
 
 
Nawigacja
Strona główna
Statut, regulamin
Publikacje
Projekty gimnazjalne
Konkursy
Galeria
Forum
Kontakt


ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY
IM. JANA KWIECIŃSKIEGO W BARTNIKACH
/

Zasady i tryb rekrutacji do gimnazjum w Bartnikach
Zasady i tryb rekrutacji do gimnazjum
w Bartnikach na rok szkolny 2014/2015


1)Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej, powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2)Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum przez uczniów klas szóstych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w terminie 3-30 kwietnia 2014. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach Sprawdziany zewnętrznego.

1)Przedkładanie w sekretariacie szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez wszystkich uczniów do 2 lipca 2014do godziny 15.00.
2)Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych- 4 lipca do godziny 14.00.

Pierwsze stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane W 2012 r
Pierwsze stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane
W 2012 r. Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
Z dniem 17 października 2013 r. powołano Radę Funduszu w składzie:
1) Andrzej Domagała – Przewodniczący (Radny Gminy Puszcza Mariańska, członek Komisji Rewizyjnej MRIES)
2) Renata Chmielewska – Zastępca Przewodniczącego (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie)
3) Jacek Zawadzki – Członek Rady (Prezes MRIES)
4) Elwira Koprowska-Skalska – Członek Rady (Dyrektor MRIES)
5) Michał Staniak – Członek Rady (Wójt Gminy Puszcza Mariańska)
6) Maciej Obłękowski – Członek Rady (Radny Gminy Puszcza Mariańska)
7) Maria Kroc – Członek Rady (Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach)
8) Dorota Monkiewicz – Członek Rady (Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego wraz z filiami i Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej)
9) Teresa Rakowska – Członek Rady (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Walerianach)
Rada Funduszu zatwierdziła Regulamin Funduszu Stypendialnego (w załączeniu).
Źródłem finansowania stypendiów są przede wszystkim wpłaty 1% podatku przeznaczone na ten cel oraz darowizny.
W dniu 24 października 2013 r. Rada, w oparciu o dysponowane środki podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów naukowych dla 24 uczniów w wysokości 100 zł, w tym 7 stypendiów dla uczniów z najwyższą średnią z każdej szkoły oraz 17 – dla uczniów ze średnią ocen powyżej 5,18. Jedynym kryterium była wysokość średniej końcowych ocen za rok szkolny 2012/2013. Informacje o wynikach uczniów przekazali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Puszcza Mariańska.

Serdecznie zapraszamy na VII SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
Serdecznie zapraszamy na VII Spotkanie Bożonarodzeniowe, które odbędzie się
w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach dn. 07.12 2012r. w godz. 1500- 19 00

Uczniowie, Rodzice i Pracownicy szkoły


Serdecznie zapraszamy na VII SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
VII SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

„Żeby tak zatrzymać te chwile na zawsze...”W programie:

 spotkanie z poetą
 program artystyczny przedszkolaków ( piosenki świąteczne, kolędy, pastorałki)
 Jasełka
 recytacja prozy świątecznej
 licytacja świątecznych ozdób
 występy zespołu wokalnego uczniów szkoły podstawowej
 życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne
 wyniki konkursów: na bombkę w formie przestrzennej, na świąteczną dekorację klasy, na gwiazdę i ozdobę choinkową, konkursu recytatorskiego, na potrawę wigilijną, konkursów: recytatorskiego
i piosenki świątecznej, zimowej, kolęd
 konkurs wiedzy na temat symboli bożonarodzeniowych
 występ dorosłych - świąteczna zumba
 rodzinna i indywidualna prezentacja kolęd i pastorałek
Dodatkowe atrakcje:

- kawiarenka
- punkty gastronomiczne: gofry, hot-dogi, pierogi,
- jarmark bożonarodzeniowy
- świąteczny kiermasz książki
- prezentacja wigilijnych potraw
- wystawy: gwiazd i ozdób choinkowych, prac szydełkowych i papierowych,
święta w różnych krajach, przysłowia o świętach, symbole bożonarodzeniowe,
wystawa kroniki szkolnej
- Mikołaje ze słodką niespodziankąKonkurs "Bezpieczna droga".
OGŁOSZENIE

Pedagog szkolny i instruktor nauki jazdy zapraszają uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie na najbardziej interesujące spostrzeżenia dotyczące poruszania się użytkowników dróg w najbliższej okolicy (Bartniki, Radziwiłłów, Grabina).
Notatki, spostrzeżenia, uwagi prosimy oddawać do nauczycieli techniki.

klasy IVa, Va, VIa uczestniczą w konkursie do końca stycznia
klasy IVb, Vb, VIb uczestniczą w konkursie od początku lutego do końca kwietnia

Serdecznie zapraszamy!


Uroczyste otwarcie nowej części szkoły
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im Jana Kwiecińskiego w Bartnikach
serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie nowej części szkoły i przedszkola, które odbędzie się
w dniu 21.09.2013r. o godzinie 15 w nowej hali sportowej.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbędzie się 2 września o godzinie 10.00 w nowe hali sportowej.

Wyprawka szkolna
Informacja


Dyrekcja Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania podręczników w ramach ,,Wyprawki szkolnej 2013”.
Program dotyczy uczniów klas I-III i V rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.

Zasady uzyskania dofinansowania:

Kryterium dochodowe dla klas I- ych wynosi 539 zł. na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe dla klas II, III i V-ej wynosi
456 zł. na osobę w rodzinie.

Ponadto istnieje konieczność dostarczenia dowodu zakupu podręczników oraz zaświadczenie o dochodach ( w tym o dochodach z hektara przeliczeniowego- dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne).

Osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą zgłaszać się po wnioski do wychowawców klas lub pedagoga szkolnego.

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny
Monika Jabłońska.Wykaz podręczników w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach w roku szkolnym 2013/2014
Edukacja wczesnoszkolna, klasy I - III Klasy pierwsze


Edukacja wczesnoszkolna:
"Odkrywam siebie i świat. " - J. Faliszewska, W. Żaba-Żabińska, MAC Edukacja, Nr dop. 80/1/2009
" ja i moja szkoła" - G.Lech, MAC Edukacja, 280/1/2013


Język angielski:
" Super Sparks 1 "
M. Szulc-Kurpaska, M. Szpotowicz, Oxford
Nr dop. 638/1/2013

Religia:
" Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa "
Red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków
Nr dop. AZ-11-01/10-KR-1/11


Klasy drugie


Edukacja wczesnoszkolna:
Nasze Razem w szkole,
J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, K.Glinka, WSiP
Numer dop. 484/3/2013

Język angielski:
New Sparks, Plus 2,
P.A. Davies, C. Graham, Oxford
Numer dop. 12/2/2011/zl

Religia:
Bliscy sercu Jezusa, Podręcznik + Karty pracy
Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
AZ/11/01/1-2


Klasy trzecie


Edukacja wczesnoszkolna:
Wesoła szkoła i przyjaciele
H.Dobrowolska, A.Konieczna, W.Dziabaszewski, M.Zdrajkowska, J.Hanicz, WSiP
Numer dop. 18/5/2011 18/6/2011 136/3/2011Język angielski:
New Sparks Plus 3,
P.A.Davies, C.Graham, Oxford
Numer dop. 12/3/2011/zl


Religia
Jezusowa wspólnota serc, Podręcznik z ćwiczeniami
Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha Poznań
Numer dop. AZ/13/01/1-2

Wykaz podręczników w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach w roku szkolnym 2013/2014
klasy IV - VI Szkoły Podstawowej KLASY IV

*Język polski:
Między nami, A. Łuczak, A. Mudzelak
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 1 i 2, GWO


*Historia i społeczeństwo:
Wczoraj i dziś, G. Wojciechowski
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era


*Język angielski:
World Explorer 1, J. Heath, M. Crawford, M. Mrozik - Jadacki
- Książki ucznia
- Ćwiczenie, Nowa Era


*Matematyka:
Matematyka 4 M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
- Podręcznik
- Ćwiczenia, cz. 1,2,3, GWO


*Przyroda:
Tajemnice przyrody, M. Markoworłoska, F. Szlajfer, J. Stawarz
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 1 i 2, Nowa Era


*Muzyka:
Klucz do muzyki 4, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik,
- Podręcznik dla klas 4, cz. 1
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 1, WSiP
+ Flet prosty

*Plastyka:
Plastyka 4, S. Stopczyk, B. Neubart,
- Podręcznik dla klas 4
- Zeszyt ćwiczeń, 4, WSiP


*Informatyka:
Informatyka Europejczyka, D,K. Kiałka, J. Klimczyk
- Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl.4 (wydanie II),
Helion

*Religia:
Zaproszeni przez Boga, Z. Marek
- Podręcznik
- Zeszyt Ćwiczeń, WAM

Zajecia techniczne:
Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, B Bogacka-Osińska, D. Łazuchiewicz
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń dla klas 4-6 SP, WSiP

KLASY V

*Język polski:
Słowa na start, M. Derlukiewicz i inni
- Podręcznik literatura z dodatkiem i płytą CD
- Podręcznik gramatyka, cz. 1 i 2, D. Różek i inni, Nowa Era


*Historia i społeczeństwo:
- Podręcznik. Wczoraj i dziś, G. Wojciechowski
+ Zeszyt ćwiczeń, T Maćkowski, Nowa Era, nr dop. 443/2/2013


*Język angielski:
- Podręcznik."Steps in English 2"
+ zeszyt ćwiczeń, Tim Falla, Paul Davies, Sylvia Shipton, Oxford nr dop 302/2/2011


*Matematyka:
- Podręcznik. Matematyka 5, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Dobrowolska
- Ćwiczenia, cz. 1,2,3 (wszystko 2012)nr dop. 340/2/2013


*Przyroda:
- Podręcznik do klasy 5. Tajemnice przyrody, M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer
+ Ćwiczenia, cz. 1 i 2, Nowa Era, nr dop. 399/2/2013


* Muzyka:
- Podręcznik. Klucz do muzyki 5, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik
+ Zeszyt ćwiczeń, WSiP nr dop 406/2/2013


*Plastyka:
- Podręcznik. Plastyka S. Stopczyk, B. Neubart
- Zeszyt ćwiczeń 5, WSiP nr dop. 440/2/2013


*Religia:
- Podręcznik. Obdarowani przez Boga, Z. Marek
+ Zeszyt ćwiczeń, WAM nr dop. AZ-22-01/1


*Zajęcia techniczne:"Technik na codzień"
- Podręcznik z ćwiczeniami 4-6 cz I, Ewa Bubak, WSiP


*Zajęcia komputerowe:
- Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl 5. Informatyka Europejczyka (do nowej podstawy programowej) D. Kiałka, K. Kiałka, J Klimczyk
+ zeszyt ćwiczeń nr dop 396/2/2011 Helion

KLASY VI

*Język polski:

Słowa na start, M. Derlukiewicz, A. Wojciechowska
- Podręcznik do literatury dla klas 6
- Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami, cz. 1 i 2, Nowa Era


*Historia i społeczeństwo:
Dzień dobry historio!, Grzegorz Wojciechowski, Nowa Era
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń

*Język angielski:
New Friends 3, M. Bogucka, Carol Skinner
- Podręcznik
- Ćwiczenie, Pearson Longman


*Matematyka:
Matematyka z plusem, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
- Podręcznik
- Ćwiczenia, cz. 1,2,3, GWO


*Przyroda:
Przyroda do klasy VI, A. Czerny, K. Mnich, H. Lach
- Podręcznik
- Ćwiczenia, cz. 1 i 2, Nowa Era


*Muzyka:
Klucz do muzyki, K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik
- Podręcznik dla klas 4-6, cz. 2
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 2, WSiP


*Plastyka:
S. Stopczyk, B. Neubart, Plastyka
- Podręcznik dla klas 4-6
- Zeszyt ćwiczeń, cz. 2, WSiP


*Informatyka:
Lkcje z komputerem, W. Kranas, W. Jochemczyk, A. Samulska, WSiP

*Religia:
Uświęceni w Duchu Świętym, J. Szpet, D.Jackowiak
- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań

*Technika:
Technika wokół ciebie, H. Józefowicz, E. Kaczmarek
- Podręcznik Technika 2 Szkoła Podstawowa
- Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

Wykaz podręczników w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach w roku szkolnym 2012/2013
klasy I - III Gimnazjum KLASY I

*Język polski:

Klasa IB
- Język polski 1, B. Klimczak, E. Tomińska, T. Zawisza - Chlebowska, WP Operon
+ Zeszyt ćwiczeń dla ucznia 1, E. Brózdowska, WP Operon

Klasa IA
- Świat w słowach i obrazach, W. Bobiński, WSiP
+ Stylistyka i gramatyka 1, Z. Czarniecka, WSiP


*Matematyka:
- Matematyka 1, M. Dobrowolska
+ Zbiór zadań M. Braun, J. Lech, GWO


*Historia:
- Historia Starożytność Średniowiecze, Podręcznik dla gimnazjum. Klasa 1
L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski
+ Historia Starożytność Średniowiecze, Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 1,
A. Kowal, U. Małek, E. Ciosek, PWN


*Język angielski:
- Podręcznik, New Exam Connections 2
+ Ćwiczenie, New Exam Connections 2 T. Garside, J. Spencer - Kępczyska,
Oxford Uniwesity Press


*Język niemiecki:
- Podręcznik, Magnet 1
+ Zeszyt ćwiczeń, G. Motta, Lektor Klett


*Geografia:
- Podręcznik Puls Ziemi 1, R. Malarz
+ Zeszyt ćwiczeń. J. Osika, S. Osika, A. Wawrzkowicz, Nowa Era
+ Atlas Geograficzny dla gimnazjum. Polska, kontynenty, świat. Nowa Era


*Chemia:
- Podrecznik Świat Chemii 1, A. Warchoł, ZamKor
+ Świat Chemii, Zeszyt przedmiotowo - ćwiczeniowy 1. D. Lewandowska, B. Nalewczyńska,
ZamKor


*Fizyka:
- Ciekawa fizyka 1, podręcznik dla gimnazjum J. Poznańska, M. Rowińska, E. Zając WSiP
+ Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, B. Lewandowska , WSiP


*Biologia:
- Podręcznik Biologia 1, J. Lonitz-Dobrowolska, Z. Sendecka, E. Szedzianis,
E. Wierbiłowicz
+ Zeszyt ćwiczeń 1, Z. Sendecka, WP Operon


*Informatyka:
- Podręcznik. Informatyka Europejczyka Edycja Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office, J. Pańczyk
+Zeszyt ćwiczeń (do nowej podstawy programowej), Helion


*Religia:
- Jezus uczy i zbawia, podręcznik + zeszyt ucznia Z. Marek, WAM


*Muzyka:
- Podręcznik. Muzyka podręcznik dla gimnazjum M. Rykowska, Z. Szałko
+ Zeszyt ćwiczeń, WP Operon


*Plastyka:
- Podręcznik. Bliżej sztuki, S. Stopczyk, B. Neubart
+ Zeszyt ćwiczeń, WSiP


KLASY II

Klasa IIB
*Język polski:
- Świat w słowach i obrazach 2, W. Bobiński
+ Stylistyka i gramatyka 2, Z. Czarnecka-Rudzik, WSiP

Klasa IIA
- Język polski 2, B. Klimczak
- Podręcznik, T. Zawisza Chlebowska
+ Zeszy ćwiczeń dla ucznia 2, E. Broźdowska, WP Operon


*Matematyka:
- Podręcznik dla gimnazjum Matematyka 2, M. Dobrowolska
+ Zbiór zadań M. Braun, J. Lech, GWO


*Historia:
- Podręcznik. Historia Czasy nowożytne. J. Chachaj, J. Drob
+ Zeszyt ćwiczeń. Historia Czasy nowożytne. A. Kowal, U. Małek, E. Ciosek, PWN


*Język angielski:
Grupa I
- Podręcznik
+ Ćwiczenie. New Exam Connections 3 Tony Garside, Joanna Spencer- Kępczyńska,
Oxford Univesity Press

Grupa II
- Podręcznik
+ Ćwiczenie. New Exam Connections 2 Tony Garside, Joanna Spencer- Kępczyńska,
Oxford Univesity Press


*Język niemiecki:
- Podręcznik. Magnet 2 G. Motta
+ Zeszyt ćwiczeń, Lektor Klett


*Geografia:
- Podręcznik. Puls Ziemi 2, B. Dobosik, A. Hibszer
+ Ćwiczenie K. Skomoroko, J. Loritz- Dobrowolska, Nowa Era


*Chemia:
- Podręcznik. Świat Chemii 2, A. Warchoł, ZamKor
+ dwa zeszyty przedmiotowo - ćwiczeniowe Świat chemii 2a, 2b. D. Lewandowska,
A. Warchoł, ZamKor


*Fizyka:
- Podręcznik. Ciekawa fizyka 2 J. Poznańska, M Rowińska, E. Zając, WSiP
+ Zeszyt ćwiczeń Ciekawa fizyka 2 do gimnazjum, B. Lewandowska, WSiP


*Biologia:
- Podręcznik. Biologia 2 J. Lonitz-Dobrowolska, Z. Sendecka, E. Szedzianis,
E. Wierbiłowicz
+ Zeszyt ćwiczeń 2, Z.Sendecka, WP Operon


*Informatyka:
- Podręcznik. Informatyka Europejczyka Edycja Windows XP, Linux, MS Office 2003,
J. Pańczyk
+ Zeszyt ćwiczeń. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń jeden w cyklu kształcenia), Helion


*Religia:
- Podręcznik. Jezus dzuała i zbawia 2,
+ Zeszy ucznia, Z. Marek, WAM


*Technika:
- Podręcznik. Zajęcia techniczne U. Białka, WP Operon


*WOS:
- Podręcznik. Wiedza o społeczeństwie 1 , E. Dobrzycka, K. Makara
+ zeszyt ćwiczeń, Operon


*Zajęcia plastyczne:
- Szkolna pracownia artystyczna, B. Mikulik
+ zeszyt ucznia, WSiP


*Zajęcia muzyczne:
- Podręcznik do zajęć artystycznych w gimnazjum E. Wachowiak, Gawa

*Edukacja dla bezpieczeństwa:
- Podręcznik dla gimnazjum, B. Breitkopf, D. Czyżow, WSiP

KLASY III

*Język polski:
- Świat w słowach i obrazach 3, W. Bobiński
- Stylistyka i gramatyka 3, Z. Czarniecka, WSiP


*Matematyka:
- Podręcznik dla gimnazjum, Matematyka 3, Praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej
+ Zbiór zadań Matematyka 3, nowa wersja, M. Braun, J. Lech, GWO


*Historia:
- Podręcznik, Historia Wiek XIX i wielka wojna, J. Chachaj, J. Drob
+ Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum kl. III., A. Kowal, U. Małek, E. Ciosek, PWN


*Język angielski:
- Repetytorium gimnazjalne, nowe wydanie ( egzamin 2012)
Poziom rozszerzony i podstawowy, R. Ficker, J. Gaszewski, T. Siuta, Perason Longman


*Język niemiecki:
- Podręcznik Magnet 3 + zeszyt ćwiczeń, Giorgio Motta, Lektor Klett


*Geografia:
- Podręcznik. Puls Ziemi 3, R. Malarz
+ Ćwiczenie.R malarz, J. Osiaka, Nowa Era


*Chemia:
- Podręcznik. Świat Chemii 3, A. Warchoł, ZamKor
- Chemia. Repetytorium z zadaniami, A.Bachula, D Lewandowska, A Warchoł, ZamKor


*Fizyka:
- Ciekawa fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, J. Poznański, M. Rowiński, E. Zając, WSiP
- Fizyka. Szybkie i niezawodne przygotownia do egzaminu + zbiór zadań, B. Saganowska,
A. Blokesz, ZamKor


*Biologia:
- Podręcznik. Biologia 3, J. Lonitz-Dobrowolska, Z. Sendecka, E. Szedzianis,
E. Wierbiłowicz
+ Zeszyt ćwiczeń 3. Z. Sendecka, WP Operon


*Religia:
- Podręcznik.Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Pedro de la Herran
Apostollicum


*Edukacja dla bezpieczeństwa:
- Podręcznik dla gimnazjum, M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, PWN


*WOS:
- Podręcznik. Wiedza o społeczeństwie 2, E. Dobrzycka, K. Makara
+ Zeszyt ćwiczeń, WP Operon


*Zajęcia plastyczne:
- Sztuka w życiu - życie w sztuce, B. Mikulik
+ Zeszyt ucznia, WSiP


*Zajęcia techniczne:
- Zajęcia techniczne. Podręcznik, U. Mikulik, Operon

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.

 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie