ZSG W BARTNIKACH
Nawigacja
Strona główna
----Szkoła Podstawowa-----
Misja i wizja Szkoły Podstawowej
Program rozwoju szkoły podstawowej
Kierunki rozwoju i działania szkoły
Statut Szkoły Podstawowej
WZO Szkoła Podstawowa
Szkolny Program Wychowawczy Szkoła Podstawowa
Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa
Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej
Roczny plan świetlicy szkolnej 2014/2015
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin korzystania z obiadów
Karta zapisu dziecka do świetlicy
Plan pracy biblioteki szkolnej
Regulamin wycieczek szkolnych
Wykaz podręczników i programów kl I-III
Wykaz podręczników dla sp na rok 2014/15
Darmowe podręczniki - akty prawne
Oferta zajęć dodatkowych kl I-III
Lekcje muzyczne w kl I-III 2014/2015
Oferta zajęć dodatkowych szkoła podstawowa
Wyniki w nauce uczniów sp 2013/2014
Nasze osiągnięcia - szkoła podstawowa
Scenariusz ślubowania uczniów klas I
Moja Swietlica
------Gimnazjum----
Misja i wizja Gimnazjum
Program rozwoju gimnazjum
Kierunki rozwoju gimnazjum
Statut Gimnazjum w ZSG
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Gimnazjum
Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum
Szkolny Program Profilaktyki - Gimnazjum
Regulamin Rady Rodziców w Gimnazjum
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum
Wykaz podręczników dla gimnazjum 2014/2015
Oferta zajęć dodatkowych gimnazjum
Projekty gimnazjalne
Projekt edukacyjny Małgorzata Abramska
Harmonogram projektów w gimnazjum 2013/2014
Harmonogram projektów gimnazjalnych 2014/2015
Aktywność zawodowa w województwie mazowieckim
Szkoła Nocnych Marków - Projekt Młody Nobel
Szkoła w liczbach i procentach - projekt gimnazjalny
Wyniki w nauce uczniów gimnazjum 2013/2014
Nasze osiągnięcia - gimnazjum
--Zespół Szkolno - Gimnazjalny-
Plan pracy szkoły na rok 2014/2015
Plan pracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Planowane remonty i zakupy 2014 2015
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2012/2013
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2013/14
Stypendia MRIES za najlepsze wyniki w nauce
Miejsce do nauki dla twojego dziecka
Sposoby i metody uczenia się
Zadania logopedy
Porady dla rodziców
Jaki jest sens uczenie się ?
Warty honorowe przy grobie Jana Kwiecińskiego
Drodzy Koleżanki i Koledzy
Kontakt
Konkursy
Galeria
Forum
Publikacje 2011/2012
Julian Adam Wojtala - twórczość własna
Dzień Kobiet 2015
ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY
IM. JANA KWIECIŃSKIEGO W BARTNIKACH
/
Szkolny etap II edycji Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Angolojęzycznych
W dniach 04 i 05 marca 2015r. odbył się szkolny etap II edycji Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
organizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej .
Do drugiego etapu zakwalifikowali się :

Szkoła Podstawowa:

1. Wolińska Weronika 29 pkt
2. Kozłowski Dawid 28 pkt
3. Zienkiewicz Filip 27 pkt

Gimnazjum:

1. Wojtala Julian 38 pkt
2. Słojewski Mateusz 36 pkt
3. Goździk Patryk 36 pkt

Gratulujemy.

II etap konkursu odbędzie się dnia 10 kwietnia 2015r.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Życzymy powodzenie w kolejnym etapie :)


p. I Pańkow
p.E Kamińska
p. M Klimska
R4w01 marzec 24 2015 15:11:49 0 ˇ 2
Ogłoszenia Lidia Bojarska
20 marca uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum wezmą udział w sadzeniu drzew. Każda klasa posadzi jedno drzewo na terenie szkoły

23 marca
10.55 - spotkanie uczniów szkoły podstawowej z przedstawicielami OSP w Puszczy Mariańskiej z siedzibą w Bartnikach.
Spotkanie odbędzie się na temat wypalania traw oraz używania telefonów alarmowych.
11.50 - spotkanie uczniów gimnazjum z przedstawicielami OSP w Puszczy Mariańskiej z siedzibą w Bartnikach.
Spotkanie odbędzie się na temat wypalania traw oraz używania telefonów alarmowych


Organizatorem spotkań jest p. Małgorzata Bogusiewicz.
red. L Bojarska
R4w01 marzec 13 2015 11:30:12 0 ˇ 7
Dzień Kobiet 2015
W dniu Święta Kobiet uczniowie złożyli również serdeczne życzenia wszystkim Paniom pracującym w szkole dedykując ten oto wiersz: Kobieta ma tyle siły, że zadziwia mężczyzn... Kobieta dźwiga ciężary losu, Kobieta rozwiązuje problemy, Kobieta jest pełna miłości, radości i mądrości. Kobieta uśmiecha się, gdy chce krzyczeć, śpiewa, gdy chce się jej płakać, płacze, gdy się cieszy i śmieje się, gdy się boi. Miłość kobiety jest potężna. Jedyna niesłuszna w Kobiecie rzecz to, to, że często zapomina ile jest warta… zobacz więcej
R4w01 marzec 12 2015 13:27:34 0 ˇ 6
Projekt edukacyjny M. Abramska
Sprawozdanie z projektu edukacyjnego:

PROJEKT EDUKACYJNY „Fair Play na boisku” był realizowany
w Zespole Szkolno Gimnazjalnym im. J. Kwiecińskiego w Bartnikach
w dniach 4.11. 2014r. – 21.01.2015r wśród młodzieży gimnazjalnej.
Autorami projektu byli uczniowie:
- Bartosz Piekarski kl. IIIB - lider grupy,
- Igor Błoński kl. IIA,
- Kacper Wojciechowski kl. IIIA,
- Dawid Celejewski kl. IIA.
- opiekunem: nauczyciel wychowania fizycznego - pani Małgorzata Abramska

Celem przedsięwzięcia między innymi było:
- zapobieganie agresywnym zachowaniom na boisku i trybunach sportowych,
- zapoznanie się z definicją „ fair play ” i ideą uczciwej gry,
- znajomość problemu społecznego „ pseudo - kibicowania”,
- zapoznanie się z kulturalnymi sposobami kibicowania,
- eliminowanie źle pojętego mistrzostwa sportowego, gwiazdorstwa i egoizmu,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość, sprawiedliwość,
empatia, życzliwość, wyrozumiałość,
- nabywanie umiejętności działania zorganizowanego,
- integracja i solidarność zespołu klasowego.

Projekt obejmował swoim zasięgiem szereg działań wychowawczych kształtujących postawy społeczne, uczących umiejętności panowania nad emocjami.więcej
R4w01 marzec 11 2015 15:10:34 0 ˇ 6
Dzień Kobiet 2015


Drogie Panie
Życzę Wam abyście odnalazły:
w ciszy swoje myśli i marzenia,
w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia,
w otaczającym świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,
a w sobie miłość.

R4w01 marzec 06 2015 13:45:17 0 ˇ 11
Szachowa Mistrzyni
Julia Płacheta z klasy III a naszej szkoły uznana została za najlepszą zawodniczkę IX Mistrzostw Klubu UKS Hetman Puszcza Mariańska w Szachach, które odbyły się w dniach 27 - 28 02 2015r.
Julka jest bardzo zadowolona z osiągniętego sukcesu i nie zamierza na tym poprzestać.
W nagrodę otrzymała puchar i książkę o tematyce szachowej. Do rąk Julki trafiła również Statuetka Przechodnia Szachowej Mistrzyni UKS Hetman Puszcza Mariańska.
R4w01 marzec 05 2015 13:39:31 0 ˇ 10
Szalone nożyczki
Dnia 04.03.2015r. klasy IIIA i IIIB gimnazjum udały się do Łodzi w celu obejrzenia spektaklu "Szalone nożyczki"
w Teatrze Powszechnym i udziału w zabawie (laserowy paintball)
Podczas przedstawienia uczniowie mieli okazję sprawdzić się w roli detektywów i sędziów jednocześnie.
Było mnóstwo smiechu i dobrej zabawy.
Paintball dał możliwości oderwania się od codziennych obowiązkówi doznania niezapomnianych wrażeń.


red.A Chełpińska
R4w01 marzec 05 2015 13:01:39 0 ˇ 11
Zapraszam do wpisów na Forum
Serdecznie zapraszam do wypowiedzi na forum. Zaproponowane tematy pozwolą nam na doskonalenie metod i form pracy jak również zwrócenie uwagi na potrzeby rozwijania oferty dydaktycznej i różnorodnych form aktywności społecznej.
R4w01 październik 24 2014 12:52:45 0 ˇ 67
PLan pracy ZSG na rok 2014/2015
PLan pracy ZSG na rok 2014/2015


1. Dbanie o BHP na zajęciach organizowanych w szkole i poza szkołą.
2. Usprawnienie komunikacji nauczycieli pracujących w zespole a dotyczących uczniów z trudnościami
edukacyjnymi i wychowawczymi ,wzajemna dbałość o przestrzeganie obowiązków szkolnych i
edukację.
3. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania cyberprzemocy, zaburzeniom
odżywiania, agresywnego i autoagresywnego zachowania.
4. Konsekwentne przestrzeganie zapisów WZO i PZO w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym.
5. Motywowanie uczniów do nauki, praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
6. Skrupulatne odnotowanie w zeszycie pochwał i uwag dotyczących zachowania uczniów w ciągu roku.
7. Zadbanie o punktualne pełnienie dyżurów nauczycielskich.
8. Aktywne uczestniczenie w konkursach wiedzy lub ich organizowanie oraz realizacja projektów
edukacyjnych.
9. Wzbogacanie bazy szkoły: w nowoczesne pomoce dydaktyczne; monitoring; gabinet pielęgniarki.
10. Bieżące remonty i naprawy.R4w01 październik 10 2014 13:52:07 0 ˇ 73
Zasady i tryb rekrutacji do gimnazjum w Bartnikach
Zasady i tryb rekrutacji do gimnazjum
w Bartnikach na rok szkolny 2014/2015


1)Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej, powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2)Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum przez uczniów klas szóstych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w terminie 3-30 kwietnia 2014. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach Sprawdziany zewnętrznego.

1)Przedkładanie w sekretariacie szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez wszystkich uczniów do 2 lipca 2014do godziny 15.00.
2)Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych- 4 lipca do godziny 14.00.
R4w01 kwiecień 02 2014 13:11:59 0 ˇ 130
Pierwsze stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane W 2012 r
Pierwsze stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane
W 2012 r. Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
Z dniem 17 października 2013 r. powołano Radę Funduszu w składzie:
1) Andrzej Domagała – Przewodniczący (Radny Gminy Puszcza Mariańska, członek Komisji Rewizyjnej MRIES)
2) Renata Chmielewska – Zastępca Przewodniczącego (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie)
3) Jacek Zawadzki – Członek Rady (Prezes MRIES)
4) Elwira Koprowska-Skalska – Członek Rady (Dyrektor MRIES)
5) Michał Staniak – Członek Rady (Wójt Gminy Puszcza Mariańska)
6) Maciej Obłękowski – Członek Rady (Radny Gminy Puszcza Mariańska)
7) Maria Kroc – Członek Rady (Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach)
8) Dorota Monkiewicz – Członek Rady (Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego wraz z filiami i Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej)
9) Teresa Rakowska – Członek Rady (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Walerianach)
Rada Funduszu zatwierdziła Regulamin Funduszu Stypendialnego (w załączeniu).
Źródłem finansowania stypendiów są przede wszystkim wpłaty 1% podatku przeznaczone na ten cel oraz darowizny.
W dniu 24 października 2013 r. Rada, w oparciu o dysponowane środki podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów naukowych dla 24 uczniów w wysokości 100 zł, w tym 7 stypendiów dla uczniów z najwyższą średnią z każdej szkoły oraz 17 – dla uczniów ze średnią ocen powyżej 5,18. Jedynym kryterium była wysokość średniej końcowych ocen za rok szkolny 2012/2013. Informacje o wynikach uczniów przekazali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Puszcza Mariańska.
R4w01 grudzień 06 2013 12:16:44 0 ˇ 298
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona główna :: Plan pracy szkoły na rok 2014/2015 :: Kontakt :: Galeria :: Forum :: Publikacje 2011/2012
 
     

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie